Politica de confidentialitate


           Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

            Stimate client, 

            Va informam ca incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (in continuare "Regulamentul") este aplicat de toate statele Uniunii Europene. Acest Regulament vizeaza crearea unui cadru legislativ unitar si uniform pe teritoriul Uniunii Europene care sa nu mai necesite masuri nationale de implementare.

           Prelucrarea datelor - informatii generale

            Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale SC Dakai Soft SRL, cu sediul în București, sector 6, str. Chilia Veche, nr. 7A, inregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J40/10676/2012, CUI  RO30678383 in calitate de operator de date.

           • Exercitarea drepturilor

           Exercitarea drepturilor se poate face prin transmiterea unui mesaj catre Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal la adresa de e-mail: office@dakai.ro, sau prin transmiterea unei adrese scrise cu confirmare de primire la sediul societati. Termenul pentru primirea unui raspuns este de 30 de zile.

           • Scopurile si temeiurile de prelucrării

           Societatea prelucreaza date cu caracter personal (nume, prenume, telefon, adrese de e-mail) in vederea transmiterii de e-mail-uri personalizate, promovarea articolelor de specialitate si  pentru campaniile de marketing.

           • Durata pentru care se prelucreaza datele cu caracter personal

           Societatea prelucreaza datele cu caracter personal timp de 5 ani de la primirea acordului, cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita prelungirea acestui termen.

           • Drepturile de care beneficiati

           Conform legislatiei in vigoare aveti umatoarele drepturi:

           1. Dreptul de acces –dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Societatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
           2. Dreptul la rectificare – dreptul persoanei vizate de a solicita corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui beneficiar, la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
           3. Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent, care poate fi citit automat si dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
           4. Dreptul la opozitie – dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea nu este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau nu are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrarii in orice moment.
           5. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
           • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
           • exercitarea dreptului de opozitie si inexistenta unor motive legitime care sa prevaleze;
           • retragerea consimtamantului si nu exista nici un alt temei juridic pentru prelucrare;
           • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
           • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale;
           • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale.
                   6. Dreptul la restrictionarea prelucrarii
                   Persoana vizata poate solicita restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri:
           • persoana vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite Societatii verificarea corectitudinii datelor;
           • prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea;
           • in cazul in care Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
           • in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care Societatea verifica daca exista alte temeiuri legitime pentru procesarea datelor cu caracter personal.
           Transferul datelor cu caracter personal

           Dakai Soft SRL nu transfera datele personale catre terte persoane. Mentionam ca datele preluate in urma consimtamantului dvs, sunt prelucrate numai in interiorul societatii noastre.

           Pentru orice intrebare sau situatie, aveti dreptul de a va adresa Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu sediul in Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

           Dedicați în fața oamenilor,
           dedicați viitorului.

           Ne puteti contacta prin intermediul formularului alăturat sau folosind datele de mai jos:

           0748 199 940

           office@dakai.ro

           Contactați-ne

           Nume*

           Email*

           Telefon

           Prin completarea formularului sunt de acord cu politica de confidențialitate Dakai*
           Mă abonez la newsletter-ul Dakai

           Mesaj*

           Trimite